ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ APP

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Γενικά

Η online πλατφόρμα www.playerdex.app και το PlayerDex Application ανήκουν στην Εταιρεία με την επωνυμία «OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με έδρα το Σχινιά Αττικής, επί της οδού Σικελιανού, αριθ. 46, Τ.Κ. 19007, ΑΦΜ 801073852, με αριθ. ΓΕΜΗ 148467003000, τηλ. 2294063426, e-mail: info@onetouchfootball.gr.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται σε χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Ως εκ τούτου οι λέξεις «εσείς», «εσάς», «σας» και εν γένει η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορούν στους Χρήστες. Όταν κάποιος όρος εφαρμόζεται μόνο σε Απλούς ή Επιχειρηματικούς Χρήστες, θα αναφέρεται ρητώς. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας. Όπου χρησιμοποιούνται διαζευκτικά οι όροι Πλατφόρμα/Εφαρμογή τότε ο όρος Πλατφόρμα αφορά το περιβάλλον εργασίας του Επιχειρηματικού Χρήστη και ο όρος Εφαρμογή το περιβάλλον πρόσβασης του Απλού Χρήστη.

2. Ορισμοί

 • Εταιρεία: Η εταιρεία OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.
 • Πλατφόρμα: Η online πλατφόρμα www.academy.playerdex.app.
 • Εφαρμογή: Το PlayerDex App, το οποίο είναι διαθέσιμο σε μορφή εφαρμογής κινητού ή φορητής συσκευής (mobile application) από το Google Play Store ή το App Store.
 • Υπηρεσία: Το σύνολο των επιλογών, λειτουργιών και δυνατοτήτων που παρέχει στους Χρήστες η Εφαρμογή Πλατφόρμα/Εφαρμογή.
 • Υπηρεσία PlayerDex ή PlayerDex: Η υπηρεσία που σας παρέχεται από την Εταιρεία και συνιστά διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου.
 • Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα/Εφαρμογή, είτε είναι απλός, είτε επιχειρηματικός Χρήστης.
 • Τύπος Χρήστη: Η ταξινόμηση του Χρήστη σε Απλό ή Επιχειρηματικό.
 • Απλός Χρήστης: Προπονητής, Γονέας/Κηδεμόνας ή Αθλητής που χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.
 • Επιχειρηματικός Χρήστης: Ακαδημία ποδοσφαίρου που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα.
 • Κατηγορία Χρήστη: Η ταξινόμηση του Χρήστη σε Ακαδημία, Προπονητή, Αθλητή, Γονέα/Κηδεμόνα.
 • Υποκατηγορία Χρήστη: Η ταξινόμηση του Απλού Χρήστη σε Προπονητή, Αθλητή, Γονέα/Κηδεμόνα.
 • Ακαδημία: Ακαδημία ποδοσφαίρου που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα.
 • Προπονητής: Προπονητής που εργάζεται σε Ακαδημία και χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.
 • Αθλητής: Παίκτης ποδοσφαίρου - μέλος της Ακαδημίας, ο οποίος χρησιμοποιεί την Εφαρμογή.
 • Γονέας/Κηδεμόνας: Ο/Η ασκών/ούσα τη γονική μέριμνα/επιμέλεια του ανηλίκου).
 • Διαχειριστής: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο – ιδιοκτήτης Ακαδημίας ποδοσφαίρου.
 • Συμβαλλόμενοι: Η Εταιρεία και οι χρήστες.
 • Γεγονότα: Αγώνες και προπονήσεις των ομάδων.
 • Καταναλωτής: Είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
 • Προφίλ: Ο λογαριασμός του Απλού Χρήστη στην Εφαρμογή.
 • Όροι: Οι παρόντες Όροι Χρήσης.

3. Υπηρεσία PlayerDex

3.1. Περιγραφή:

Η Υπηρεσία PlayerDex σας παρέχεται από την Εταιρεία. Στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή μπορείτε να απολαύσετε την Υπηρεσία, αναλόγως του τύπου χρήστη σας, ως Διαχειριστής Ακαδημίας ποδοσφαίρου, Προπονητής, Αθλητής, Γονέας/Κηδεμόνας. Η Υπηρεσία λειτουργεί ως διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου, προσφέροντας παράλληλα στους Αθλητές ένα πλήρες διαδικτυακό προφίλ παίκτη ποδοσφαίρου. Κάθε χρήστης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας που προορίζεται για την κατηγορία χρήστη στην οποία ανήκει.

3.2 Ενεργοποίηση:

Οι απλοί χρήστες ενεργοποιούν την Υπηρεσία PlayerDex μέσω κινητού τηλεφώνου. Συγκεκριμένα:

 • Προπονητές: Η Ακαδημία δημιουργεί το Προφίλ του Προπονητή στην Πλατφόρμα και καταχωρεί το κινητό του τηλέφωνο. Ο Προπονητής που εισέρχεται για πρώτη φορά στην Εφαρμογή καλείται να δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο. Η Εφαρμογή ελέγχει αν το κινητό τηλέφωνο που δηλώνεται είναι καταχωρημένο στην Πλατφόρμα. Εφόσον ταυτοποιηθεί ο Προπονητής, λαμβάνει στο κινητό του τον 4ψήφιο κωδικό ενεργοποίησης (PIN) της Υπηρεσίας, και τον καταχωρεί στην Εφαρμογή ώστε να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία και να του επιτραπεί η είσοδος στην Εφαρμογή.
 • Αθλητής άνω των 15 ετών: Η Ακαδημία δημιουργεί το Προφίλ του Αθλητή στην Πλατφόρμα και καταχωρεί το κινητό του τηλέφωνο. Ο Αθλητής που εισέρχεται για πρώτη φορά στην Εφαρμογή καλείται να δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο. Η Εφαρμογή ελέγχει αν το κινητό τηλέφωνο που δηλώνεται είναι καταχωρημένο στην Πλατφόρμα. Εφόσον ταυτοποιηθεί ο Αθλητής, λαμβάνει στο κινητό του τον 4ψήφιο κωδικό ενεργοποίησης (PIN) της Υπηρεσίας, και τον καταχωρεί στην Εφαρμογή ώστε να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία και να του επιτραπεί η είσοδος στην Εφαρμογή.
 • Αθλητής κάτω των 15 ετών: Η Ακαδημία δημιουργεί το Προφίλ του Αθλητή στην Πλατφόρμα και καταχωρεί το κινητό τηλέφωνο του ενός ή και των δύο Γονέων/Κηδεμόνων του. Ο Γονέας/Κηδεμόνας κατεβάζει και εγκαθιστά την Εφαρμογή στο κινητό του. Όταν εισέρχεται για πρώτη φορά στην Εφαρμογή καλείται να δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο. Η Εφαρμογή ελέγχει αν το κινητό τηλέφωνο που δηλώνεται είναι καταχωρημένο στην Πλατφόρμα. Εφόσον ταυτοποιηθεί ο Γονέας/Κηδεμόνας, λαμβάνει στο κινητό του τον 4ψήφιο κωδικό ενεργοποίησης (PIN) της Υπηρεσίας, και τον καταχωρεί στην Εφαρμογή ώστε να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία και να του επιτραπεί η είσοδος στην Εφαρμογή. Συγκατάθεση Γονέα/Κηδεμόνα: Στο Προφίλ του στην Εφαρμογή ο Γονέας/Κηδεμόνας βλέπει το/τα παιδί/α του που έχουν καταχωρηθεί στην Πλατφόρμα ως μέλη της Ακαδημίας. Ο Γονέας/Κηδεμόνας μπορεί να επεξεργαστεί το υπάρχον Προφίλ Αθλητή του παιδιού του μόνο για να δηλώσει το κινητό του Αθλητή. Αν επιλέξει να καταχωρίσει το κινητό του παιδιού του, τότε το κινητό του Αθλητή καταχωρείται στην Πλατφόρμα στο Προφίλ του τέκνου - Αθλητή που αντιστοιχεί. Κατόπιν ο Αθλητής, αφού εγκαταστήσει την Εφαρμογή, μπορεί να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία κατά τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω για τους Αθλητές άνω των 15 ετών.
 • Γονέας/Κηδεμόνας: Η Ακαδημία δημιουργεί το Προφίλ του Γονέα/Κηδεμόνα στην Πλατφόρμα και καταχωρεί το κινητό του τηλέφωνο. Ο Γονέας/Κηδεμόνας που εισέρχεται για πρώτη φορά στην Εφαρμογή καλείται να δηλώσει το κινητό του τηλέφωνο. Η Εφαρμογή ελέγχει αν το κινητό τηλέφωνο που δηλώνεται είναι καταχωρημένο στην Πλατφόρμα. Εφόσον ταυτοποιηθεί ο Γονέας/Κηδεμόνας, λαμβάνει στο κινητό του τον 4ψήφιο κωδικό ενεργοποίησης (PIN) της Υπηρεσίας, και τον καταχωρεί στην Εφαρμογή ώστε να ενεργοποιήσει την Υπηρεσία και να του επιτραπεί η είσοδος στην Εφαρμογή.

Αθλητής κάτω των 15 ετών που επιχειρεί να εισέλθει στην Εφαρμογή δηλώνοντας το κινητό του θα λαμβάνει μήνυμα απόρριψης καθώς το κινητό του τηλέφωνο δεν θα είναι καταχωρημένο στην Πλατφόρμα, απαιτείται δε, η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας δήλωσης συγκατάθεσης του Γονέα/Κηδεμόνα .

Η ταξινόμηση των Αθλητών σε άνω ή κάτω των 15 ετών, γίνεται αναλόγως της ημερομηνίας γέννησής τους.

4. Κατηγορίες Χρηστών

Το PlayerDex απευθύνεται στις εξής Κατηγορίες/Υποκατηγορίες Χρηστών:

4.1. Ακαδημίες Ποδοσφαίρου

Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή προσφέρει στους Διαχειριστές Ακαδημιών ποδοσφαίρου ένα online σύστημα διαχείρισης της Ακαδημίας, όπου κάθε Διαχειριστής θα δημιουργεί προφίλ Προπονητών, Αθλητών και Γονέων/Κηδεμόνων καλώντας τους παράλληλα να εγκαταστήσουν το PlayerDex App. Στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή ο Διαχειριστής θα μπορεί να δημιουργεί ομάδες όπου θα ορίζει τον προπονητή και τους Αθλητές που θα απαρτίζουν την κάθε ομάδα. Κάθε Διαχειριστής Ακαδημίας έχει δικαιώματα διαχειριστή (administrator) στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, να διορθώνει και να διαγράφει πληροφορίες, να δημιουργεί προφίλ Αθλητή, να ενημερώνει και να διαχειρίζεται τα προφίλ των μελών της Ακαδημίας και να καταχωρεί στατιστικά και άλλα δεδομένα στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή. Ο Διαχειριστής εισάγει στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις (γήπεδα κλπ) της Ακαδημίας, καθώς και πληροφορίες πρόσβασης, δημοσιεύει ανακοινώσεις προς μέλη της ακαδημίας και χρήσιμες συμβουλές. Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή παρέχει δυνατότητα καταχώρισης συνδρομών των μελών της Ακαδημίας, αποκλειστικά για χρήση από τον Διαχειριστή της Ακαδημίας, ο οποίος θα έχει και αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών.

4.2. Προπονητές

Κατόπιν ενημέρωσης και προφορικής πρόσκλησης του Διαχειριστή, ο Προπονητής αφού κατεβάσει, εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει την Εφαρμογή θα ολοκληρώνει το προφίλ και την εγγραφή του. Στη συνέχεια θα μπορεί να βλέπει τους Αθλητές – μέλη της ομάδας/-ων του και να καταχωρεί γεγονότα στο ημερολόγιο της ομάδας/-ων. Ο Προπονητής πριν από κάθε γεγονός μπορεί να ζητά από τους Γονείς/Κηδεμόνες ή τους Αθλητές να καταχωρούν στοιχεία διαθεσιμότητάς τους στο προσεχές Γεγονός. Ο Προπονητής διατηρεί παρουσιολόγιο το οποίο ενημερώνει πριν από κάθε προπόνηση. Μετά από κάθε αγώνα ο Προπονητής θα καταχωρεί βασικά στατιστικά των Αθλητών (συμμετοχή, γκολ, κάρτες, αξιολόγηση απόδοσης Αθλητή, κλπ).

4.3. Αθλητές – Γονείς/Κηδεμόνες

Κατόπιν ενημέρωσης και προφορικής πρόσκλησης του Διαχειριστή, ο Αθλητής, με (κάτω των 15 ετών) ή χωρίς (άνω των 15 ετών) τη συγκατάθεση του Γονέα/Κηδεμόνα, αφού κατεβάσει, εγκαταστήσει και ενεργοποιήσει την Εφαρμογή θα ολοκληρώνει την εγγραφή και το προφίλ του Αθλητή. Οι χρήστες Γονείς/Κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στα προφίλ των Αθλητών – παιδιών τους και να βλέπουν τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί. Κάθε Αθλητής θα έχει το δικό του προφίλ στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, θα μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ του και τις πληροφορίες που τον αφορούν και να ελέγξει τα στατιστικά του.

Οι Αθλητές και οι Γονείς/Κηδεμόνες θα λαμβάνουν ενημερώσεις από τον Διαχειριστή της Ακαδημίας και τον Προπονητή και θα απαντούν για τη διαθεσιμότητα του Αθλητή σε επερχόμενα Γεγονότα. Μέσω της Εφαρμογής οι χρήστες της παρούσας κατηγορίας θα λαμβάνουν προσφορές από την Εταιρεία και θα μπορούν να συμμετέχουν σε κληρώσεις κλπ.

5. Πρόσβαση στα δεδομένα των Αθλητών

Τα δεδομένα των Αθλητών καταχωρούνται στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή από τον Προπονητή, ο οποίος έχει απεριόριστη πρόσβαση στα προφίλ όλων των Αθλητών και στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτά. Κάθε Αθλητής έχει πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες του προφίλ του και κάθε Γονέας/Κηδεμόνας έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των Αθλητών – παιδιών του. Η Εταιρεία έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των Αθλητών που χρειάζεται για να τους προσφέρει την Υπηρεσία PlayerDex. Κάθε Ακαδημία έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα του Αθλητή που αφορούν στη δραστηριότητά του στην Ακαδημία αυτή.

6. Ειδοποιήσεις από την Πλατφόρμα/Εφαρμογή

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής (ανεξαρτήτως κατηγορίας), σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας, τα χαρακτηριστικά της, διαθέσιμες αναβαθμίσεις λογισμικού και αναγκαίες παραμετροποιήσεις/ρυθμίσεις στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, αλλαγές στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Οι πληροφορίες παρέχονται μέσω της Πλατφόρμας/Εφαρμογής (pop-up, ανακοίνωση, μήνυμα) ή μέσω SMS στο κινητό σας τηλέφωνο. Οι Απλοί χρήστες λαμβάνουν SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην Εταιρεία για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους, κατά τα προβλεπόμενα στον τρόπο ενεργοποίησης της Υπηρεσίας.

7. Αναγκαίες προδιαγραφές συσκευών

Οι απλοί χρήστες λαμβάνουν (download) την Εφαρμογή από το Google Play Store ή το App Store, αναλόγως του τύπου του τερματικού εξοπλισμού τους. Για τη λήψη της Εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες έκδοσης, χαρακτηριστικά και ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εφαρμογής στο Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.onetouchfootball.playerdex&hl=en. Για τη λήψη της Εφαρμογής για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS καθώς και για πρόσθετες πληροφορίες έκδοσης, χαρακτηριστικά και ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εφαρμογής App Store: https://apps.apple.com/gr/app/playerdex/id1436489745?l=el.

Επιχειρηματικοί χρήστες: Η online πλατφόρμα www.onetouchfootball.gr/playerdex/app αποτελεί διαδικτυακή πλατφόρμα, συνεπώς προκειμένου να μπορεί να εκτελεστεί απαιτείται κατάλληλη τερματική συσκευή, η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows ή Apple MacOS,) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (browser π.χ. Windows Explorer ή Apple Safari). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του Επιχειρηματικού χρήστη να εισέλθει στην Πλατφόρμα, θα του παράσχει ωστόσο, τις απαραίτητες οδηγίες πρόσβασης.

Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του χρήστη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του χρήστη με το λογισμικό της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, δεν παρέχει καμία εγγύηση συμβατότητας ή/και ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής στις συσκευές του χρήστη και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) στους χρήστες για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.

8. Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Η χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής απαιτεί την πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο (internet). Οι χρήστες φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τη λήψη της Εφαρμογής, την αναβάθμισή της, τη χρήση των υπηρεσιών της, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, την περιήγηση στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες.

9. Χρέωση υπηρεσιών – Επιβαρύνσεις:

Η λήψη και εγκατάσταση της Εφαρμογής σας παρέχεται δωρεάν. Ομοίως, η χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής σας παρέχεται δωρεάν.

10. Τερματισμός της χρήσης (Απλοί Χρήστες)

Οι απλοί χρήστες μπορούν να διακόψουν οποτεδήποτε τη χρήση της Εφαρμογής, είτε απέχοντας από την είσοδο και χρήση των υπηρεσιών της, είτε απεγκαθιστώντας την Εφαρμογή από τον τερματικό εξοπλισμό τους. Σε κάθε περίπτωση διακοπής από την Εταιρεία της παροχής ορισμένης ή όλων των υπηρεσιών της Εφαρμογής ή σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από τη σύμβαση με την Εταιρεία, εφόσον έχετε προκαταβάλει ορισμένο χρηματικό ποσό για υπηρεσία που δεν έχει παρασχεθεί ολοσχερώς, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς αφού αφαιρεθεί το ποσό που αναλογεί στα όσα σας παρείχαμε μέχρι τη διακοπή της παροχής της υπηρεσίας ή μέχρι να δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από τη σύμβαση.

Για τη διαγραφή του λογαριασμού σας και των προσωπικών σας δεδομένων που έχετε αναρτήσει στην Εφαρμογή, συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου.

11. Διάρκεια Σύμβασης – Καταγγελία (Ακαδημίες)

Ακαδημίες: Η Σύμβαση της Εταιρείας με τον Επιχειρηματικό Χρήστη είναι σύμβαση αορίστου χρόνου και λύεται αζημίως για τα μέρη με προηγούμενη γραπτή (και με e-mail) ειδοποίηση δέκα (10) ημερών, από οποιοδήποτε εκ των μερών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέρη παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στους Όρους, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτό και οποτεδήποτε την παρούσα σύμβαση, επιπλέον δε, να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιοσδήποτε ζημίας του.

Μετασυμβατικές υποχρεώσεις: Εντός 5 ημερών από τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης μεταξύ των μερών, καθένα εκ των μερών υποχρεούται να αφαιρέσει από τις εγκαταστάσεις, τους ιστοτόπους και λογαριασμούς του στα social media και να μη χρησιμοποιεί στο εξής τα σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, πινακίδες, επιγραφές, διαφημιστικό υλικό και κάθε άλλη ένδειξη της επιχείρησης του άλλου μέρους.

12. Υπαναχώρηση (Απλοί Χρήστες)

12.1. Δικαίωμα Υπαναχώρησης:

Αν είστε καταναλωτής, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβασή σας με την Εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ενεργοποίησης της Εφαρμογής. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρεία, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας.

Ο Πελάτης συγκατατίθεται ρητώς όπως η εκτέλεση της σύμβασης με την Εταιρεία για τη χρήση της Εφαρμογής καθώς και κάθε άλλης σύμβασης προμήθειας υπηρεσιών της Εφαρμογής, να αρχίζει από τη σύναψή της σύμβασης και ως εκ τούτου η παροχή υπηρεσιών να άρχεται στη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 3ε παράγραφος 2 Ν. 2251/1994, αναγνωρίζει, δε, ότι χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Εταιρεία.

12.2. Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας από σύμβαση με την Εταιρεία, θα διαγράψουμε τον λογαριασμό και τα προσωπικά σας δεδομένα, εντός μηνός από τη λήψη της δήλωσης υπαναχώρησης, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων διατήρησης δεδομένων που προβλέπονται στον νόμο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υπαναχώρησης απευθυνθείτε στην Εταιρεία για τη διαγραφή του λογαριασμού (προφίλ) σας (Περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου).

13. Σχόλια (Feedback)

Η Εταιρεία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Ενθαρρύνουμε τους χρήστες να μας στέλνουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους για την Πλατφόρμα/Εφαρμογή. Οι χρήστες παρέχουν το δικαίωμα στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα σχόλια, κριτικές, αξιολογήσεις, βαθμολογίες, προτροπές, προτάσεις, συστάσεις, παράπονα, ιδέες, γνώμες, απόψεις, αναφορές που μας στέλνουν (e-mail) ή αναρτούν στο Google Play Store ή το App Store ή δημοσιεύουν στους λογαριασμούς του PlayerDex στα social media, ή μέσω της Contact Form της Εφαρμογής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κοινοποιούν στην Εταιρεία. Η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να προβάλει το ανωτέρω υλικό σε διαδικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται ή σε έγγραφα φυλλάδια και αφίσες, ώστε να παρουσιάζει την αξιοπιστία / ποιότητα της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και να διαχειρίζεται το υλικό προς τον σκοπό της βελτίωσης της Εφαρμογής

14. Πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής

Η πρόσβαση και η χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη χρήστη διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Κάθε χρήστης της Πλατφόρμας ή/και της Εφαρμογής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας (όπως ενδεικτικά: χρήση της Πλατφόρμας, εγκατάσταση της εφαρμογής, δημιουργία λογαριασμού/προφίλ Αθλητή/ομάδας, εγγραφή χρήστη, περιήγηση, αναζήτηση, ανάρτηση, καταχώριση, αποστολή, αποθήκευση πληροφοριών, συναλλαγή, αλληλεπίδραση, ενεργοποίηση της Εφαρμογής), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους χρήσης καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική Απορρήτου, Πολιτική Cookies. Τα ισχύοντα για τους Όρους, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω Όρων, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας. Η αποδοχή των Όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι Όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω Όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής/Υπηρεσίας, στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους. Μόνη η ανάρτηση Όρων στο παρόν κείμενο και σε κάθε άλλο σημείο της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους Όρους. Η χρήση της Υπηρεσίας προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον χρήστη των προϋπαρχόντων Όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων την Πολιτική Απορρήτου και κάθε άλλο όρο της Πλατφόρμας/Εφαρμογής καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας.

Η χρήση της Εφαρμογής είναι δυνατή καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας, για λόγους συντήρησης, βελτίωσης, αλλά και για λόγους εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας κ.α., οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας της Υπηρεσίας, η Εταιρεία θα ενημερώσει τους Αθλητές, τάσσοντάς τους εύλογη προθεσμία ώστε να λάβουν όποια προσωπικά τους δεδομένα είναι τεχνικά δυνατό να εξαχθούν από την Εφαρμογή. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας / καταστροφής των δεδομένων ή μη παροχής της ανωτέρω προθεσμίας, αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Όλοι οι Όροι είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των Όρων, από τον χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωσή του προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στον νόμο ή/και στους Όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των Όρων αυτών, δύναται να απαγορεύσει στον χρήστη την πρόσβαση στην Πλατφόρμα ή/και στην Εφαρμογή και στην Υπηρεσία εν γένει, να διαγράψει τις πληροφορίες που έχει κοινοποιήσει ο χρήστης στην Εταιρεία και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά. Η ανάρτηση από την Εταιρεία των Όρων και κάθε άλλου όρου στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Εταιρείας ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπόμενης.

Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Επιχειρηματικός Χρήστης στην Πλατφόρμα, δεσμεύει πλήρως τον κάτοχο των κωδικών εισόδου, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες της Πλατφόρμας είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τους κωδικούς αυτούς με ή χωρίς τη γνώση/συγκατάθεση/έγκριση της Ακαδημίας που αντιστοιχούν οι κωδικοί. Επομένως, οι Επιχειρηματικοί Χρήστες της Υπηρεσίας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.

Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Απλός Χρήστης, δεσμεύει πλήρως τον νόμιμο κάτοχο του κινητού που αντιστοιχεί το Προφίλ Απλού Χρήστη, είτε ήταν αυτός που εισήλθε και χρησιμοποίησε την Εφαρμογή, είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε την Εφαρμογή με ή χωρίς τη γνώση/συγκατάθεση/έγκριση του Απλού Χρήστη στον οποίο ανήκει το Προφίλ. Επομένως, οι Απλοί Χρήστες της Υπηρεσίας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια του λογαριασμού τους στην Εφαρμογή και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Προφίλ τους.

Για τους λόγους αυτούς οι χρήστες της Υπηρεσίας οφείλουν να μην παρέχουν σε τρίτους πρόσβαση στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, μέσω του λογαριασμού τους και να εξέρχονται (log out) από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους, κυρίως στις περιπτώσεις που έχουν εισέλθει από συσκευή τρίτου (Η/Υ, κινητό, tablet) ή η συσκευή τους είναι προσβάσιμη σε τρίτους. Συνίσταται, στους χρήστες, να ενημερώνουν την Εταιρεία αμέσως σε κάθε περίπτωση απώλειας, διαρροής, υποκλοπής κωδικών/συσκευών ή/και παράνομης χρήσης του λογαριασμού τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, ώστε να τους συνδράμουμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

Ο Εταιρεία θεωρεί ότι η χρήση της Πλατφόρμας από Ακαδημία, γίνεται από τον Διαχειριστή / νόμιμο εκπρόσωπο της Ακαδημίας ή άλλον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο. Η δραστηριότητα του φυσικού προσώπου, που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα με τους κωδικούς πρόσβασης της Ακαδημίας, δεσμεύει πλήρως την Ακαδημία.

Πλην της ευθύνης και των υποχρεώσεων των χρηστών της Πλατφόρμας, που περιγράφονται σε όλους τους Όρους χρήσης κλπ, οι χρήστες έχουν περαιτέρω τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Οι χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του νόμου, να σέβονται και να τηρούν τους παρόντες όρους καθώς και κάθε Νόμο ή Κανονισμό Εθνικού, Κοινοτικού ή Διεθνούς Δικαίου που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση της Εφαρμογής και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Οι χρήστες υποχρεούνται να μη δημοσιεύουν την Πλατφόρμα/Εφαρμογή ή σε λογαριασμούς της Εταιρείας ή/και PlayerDex στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, twitter, instagram κ.λπ. πληροφορίες, δεδομένα και εν γένει περιεχόμενο, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιημένο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι χρήστες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα. Οι χρήστες οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Εταιρείας, της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και της Υπηρεσίας, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική τους φήμη.

Απαγορεύεται, στους χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των χρηστών που διατηρεί η Εταιρεία καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης και θέσης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον την Πλατφόρμα/Εφαρμογή, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά viruses, spam messages, ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας/Εφαρμογής ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση τους από τους λοιπούς χρήστες και να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτήν από παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του χρήστη, παρά μόνο σε ήσσονος σημασίας σφάλματα (τυπογραφικά λάθη κλπ). Οι χρήστες κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες Όρους, να μην παραβιάζουν τον νόμο, να μην αναρτούν διαφημίσεις και υπερσυνδέσμους (hyperlinks). Οι χρήστες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στο νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη για κάθε παράνομη πράξη του χρήστη και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση φέρει ο χρήστης στον οποίο ανήκουν οι κωδικοί (username/password) εισόδου στο προφίλ από το οποίο προήλθε η ανάρτηση.

Απαγορεύεται στον χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους, για προώθηση παράνομων υπηρεσιών ή προϊόντων, ο δε, χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Εταιρείας ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση της Υπηρεσίας.

Περαιτέρω συνιστάται στους χρήστες της Πλατφόρμας να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση κατά την ηλεκτρονική αλληλεπίδραση και επικοινωνία με άλλους χρήστες στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Διαδικτύου.

15. Υποστήριξη

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και τους Όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για την Υπηρεσία και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: info@playerdex.app. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με την Εταιρεία, σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Απλοί Χρήστες: Περαιτέρω, αν η διαφορά δεν επιλυθεί, έχετε τη δυνατότητα ως καταναλωτής και κάτοικος χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για την Ελλάδα.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στο τηλ. 2294063426, e-mail: info@onetouchfootball.gr, για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

16. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του χρήστη, εφόσον εκπληρώνει τις δικές τις υποχρεώσεις.

Για τους απλούς χρήστες: Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας, σε περίπτωση που ο άμεσα συναλλαχθείς με την Εταιρεία ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους. Η Εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση της Εφαρμογής, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον χρήστη.

Η Εταιρεία ελέγχει μόνο τις πληροφορίες που η ίδια παρέχει στους χρήστες της. Κατά τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα ευθύνης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, η Εταιρεία απαλλάσσεται της ευθύνης για το περιεχόμενο που τρίτοι δημοσιεύουν στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής της Υπηρεσίας και για καθυστερήσεις στην απάντηση επί αιτημάτων και μηνυμάτων επικοινωνίας από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, παράνομες παρεμβάσεις του χρήστη ή τρίτου, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή παροχή της Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Κάθε χρήστης έχει την ευθύνη διατήρησης backup (αντιγράφου ασφαλείας) των αρχείων και υλικού που καταχωρεί στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτου προκληθεί από τη χρήση της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ελέγχει προσεκτικά το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους χρήστες, κατά την περιήγησή τους στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, time bombs κ.α. Η Εταιρεία, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους χρήστες μας νόμιμα τοποθετούμενοι, στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames) κλπ. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του χρήστη από τους κινδύνους της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη επιζήμια συμπεριφορά και πρακτική, εφόσον αυτοί εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διαφημιζόμενου φορέα στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο χρήστης.

Η Εταιρεία ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια στους χρήστες της Εφαρμογής κατά τις επιταγές του νόμου. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες σχετικά με την Υπηρεσία. Συμβουλεύουμε τους χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία, να απευθύνονται στην Εταιρεία στο e-mail: info@playerdex.app, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Υπηρεσία ή άλλες πληροφορίες και την αποτελεσματικότερη παροχή της Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο χρήστης, η οποία παραβιάζει τους παρόντες Όρους. Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο χρήστης παραβιάζει τους Όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά στα πλαίσια της περιήγησής του στον παρόντα ιστότοπο, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στην Εφαρμογή στον χρήστη ή/και να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο απλός χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει, ο, δε, απλός χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Ο απλός χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Εταιρείας και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

Η ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού από τον χρήστη, στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, παρέχει την άδεια και το δικαίωμα στην Εταιρεία, να διατηρεί το υλικό στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, να αποθηκεύει το υλικό ή αντίγραφα αυτού (backups) στους servers που χρησιμοποιεί, να το προβάλει μέσω της Πλατφόρμας/ Εφαρμογής, να δημιουργεί συνδέσμους από και προς αυτό και εν γένει να το διαχειρίζεται στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών της. Η εκούσια καταχώριση από τους απλούς χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να τους προσφέρει προσηκόντως την Υπηρεσία.

Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή/Υπηρεσία παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τους και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές. Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή παρέχονται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους για την ακρίβεια, την ποιότητα, την πληρότητα, την έλλειψη περιορισμών και σφαλμάτων (bugs), τη συμβατότητα με λογισμικά, εφαρμογές και συσκευές, την αξιοπιστία, την αντοχή, τη σταθερότητα, την απόδοση και ομαλή λειτουργία.

Η Εταιρεία στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου δύναται να αναβαθμίζει περιοδικά την Υπηρεσία, είτε αυτόματα είτε καλώντας τους χρήστες να εγκαταστήσουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από αναβαθμίσεις της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη να εκτελέσει την Υπηρεσία, ακόμα και αν η αδυναμία προκληθεί κατόπιν αναβάθμισης της Υπηρεσίας από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία ενδέχεται να δημοσιεύσει δοκιμαστικές εκδόσεις της Εφαρμογής, νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά που βρίσκονται ακόμα σε στάδιο ανάλυσης και επεξεργασίας, προκειμένου να βελτιώσει τη λειτουργία τους, συλλέγοντας στοιχεία για τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής, την απόδοση και ασφάλεια του λογισμικού, την εμπειρία των χρηστών καθώς και σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις τους. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι δοκιμαστικές εκδόσεις (beta versions) της Εφαρμογής, ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας και αποδέχεται ότι θα λαμβάνει, εγκαθιστά και χρησιμοποιεί αυτές με δική του αποκλειστικά ευθύνη και κίνδυνο, η δε, Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη ή τρίτου από τη χρήση των δοκιμαστικών εκδόσεων της Εφαρμογής.

Οι απλοί χρήστες αναγνωρίζουν ότι στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή δημοσιεύονται / ανακοινώνονται πληροφορίες που τους αφορούν, όπως αυτές περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Οι Αθλητές αποδέχονται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επενέργεια των δημοσιεύσεων / ανακοινώσεων (π.χ. αποτελέσματα αγώνων, στατιστικά) στη φήμη του αθλητή καθώς και για οποιαδήποτε απώλεια κερδών / εσόδων / πελατείας / φήμης / οπαδών / ευκαιριών κλπ. Οι Αθλητές δεν μπορούν να αφαιρέσουν / διαγράψουν / διορθώσουν / τροποποιήσουν πληροφορίες που αναρτώνται στην Εφαρμογή, σχετικά με τα αποτελέσματα των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν και απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα ώστε να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα αυτά στην Εφαρμογή.

Οι Αθλητές αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν παρεμβαίνει, ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στα Γεγονότα. Η Εταιρεία περιορίζεται στην παροχή της Εφαρμογής, μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον της οποίας οι χρήστες αντλούν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ελλιπείς ή/και εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με Γεγονότα, που δημοσιεύουν χρήστες στην Εφαρμογή, για τυχόν απώλεια χρόνου ή χρημάτων του χρήστη και για κάθε άλλη ζημία του ίδιου ή τρίτου από την αξιοποίηση περιεχομένου της Εφαρμογής.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και δεν έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στη διεξαγωγή των Γεγονότων, παρά μόνο στην ψηφιακή τους απεικόνιση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Εφαρμογής, παρέχοντας το σχετικό λογισμικό. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία, δεν εγγυάται την ασφάλεια των Αθλητών και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία των Αθλητών από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. τραυματισμοί, καιρικές συνθήκες, ελλείψεις / φθορές σε γηπεδικές εγκαταστάσεις, ελαττωματικό εξοπλισμό ή εσφαλμένη χρήση εξοπλισμού, μη τήρηση κανόνων ασφαλείας κ.ο.κ.).

17. Συμβουλές (tips) (Απλοί Χρήστες)

Στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή αναρτώνται συμβουλές (tips) υγείας, προπόνησης, άθλησης, διατροφής και αντιμετώπισης τραυματισμών. Οι ανωτέρω συμβουλές λαμβάνονται από καταρτισμένους ιατρούς, διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές και άλλους σχετικούς με τον αθλητισμό επαγγελματίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι παρεχόμενες στην Εφαρμογή πληροφορίες, προτάσεις και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, τη διατροφή, την προπόνηση, την άθληση και αντιμετώπιση τραυματισμών, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο. Κάθε Αθλητής οφείλει να λαμβάνει εξατομικευμένες ιατρικές συμβουλές, διαγνώσεις και συνταγές, που ενδείκνυνται για την περίπτωσή του, από επαγγελματίες γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και επαγγελματίες του χώρου, αφού απευθυνθεί προσωπικώς στους ανωτέρω ειδικούς, ώστε να εξασφαλίσει την ορθή πρόληψη – αντιμετώπιση προβλημάτων και διατήρηση της σωματικής υγείας του.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες, ζημίες, βλάβες και κάθε είδους προβλήματα του Αθλητή ή τρίτου από τυχόν χρήση των παραπάνω συμβουλών.

18. Πνευματική Ιδιοκτησία

Έργα που περιλαμβάνονται στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Εταιρεία διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία της Πλατφόρμας και της Εφαρμογής και του περιεχομένου τους, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω η Πλατφόρμα προστατεύεται και ως βάση δεδομένων, εφόσον φέρει τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων. Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας η Πλατφόρμα και το σχέδιο αυτής προστατεύονται και ως βιομηχανικό σχέδιο/υπόδειγμα.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο της Πλατφόρμας και της Εφαρμογής, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain names) onetouchfootball.gr, έχει εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Περαιτέρω, η Εταιρεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου. Η Εταιρεία απαγορεύει, ακόμη, σε οποιονδήποτε τρίτο να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr της Εταιρείας, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ίδιου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Εταιρείας, και να προβαίνει χωρίς τη συναίνεση της Εταιρείας στη χρήση αποκλειστικά αλφαριθμητικών στοιχείων όμοιων με αυτά από τα οποία αποτελείται το Μεταβλητό Πεδίο Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που έχουν δεσμευτεί για την Εταιρεία, για τη σύνθεση του Μεταβλητού Πεδίου άλλου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr του ίδιου επιπέδου του οποίου το Μη Μεταβλητό πεδίο είναι ίδιο με το Μη Μεταβλητό πεδίο του Ονόματος Χώρου της Εταιρείας. Το όνομα χώρου (domain name) playerdex.app έχει εκχωρηθεί νόμιμα στην Εταιρεία μας, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του και απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ονόματος χώρου.

Πέρα από τη λήψη και εγκατάσταση της Εφαρμογής ως συνόλου, στη συσκευή του χρήστη, απαγορεύεται η μεμονωμένη αναπαραγωγή, δηλαδή το κατέβασμά (downloading) μεμονωμένων των έργων και η αποθήκευση στη συσκευή (κινητό / tablet) του χρήστη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία, την τηλεόραση και το διαδίκτυο, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η εισαγωγή αντιτύπων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής αντιτύπων στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί από τον δημιουργό. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων της Πλατφόρμας/Εφαρμογής απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, προστατεύονται περαιτέρω και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Εταιρείας ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή χρήστη. Η νόμιμη περιήγηση στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και η χρήση της Υπηρεσίας, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των Όρων χρήσης και της κείμενης νομοθεσίας, δεν προσβάλλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και το περιεχόμενό τους.

Η Εφαρμογή προστατεύεται και ως λογισμικό για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (smartphones), tablets κλπ. Η Εταιρεία διατηρεί το περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου λογισμικού. Η προστασία της Εφαρμογής παρέχεται σε κάθε μορφή έκφρασης του έργου. Η εγκατάσταση και χρήση της Εφαρμογής από τον τελικό χρήστη επιτρέπεται μόνο εφόσον αποκτήσει άδεια χρήσης της Εφαρμογής. Η άδεια χρήσης είναι περιορισμένη, προσωπική, ανακλητή και μη μεταβιβάσιμη.

19. Άδεια Χρήσης

Η εκχώρηση από την Εταιρεία σε εσάς, ως τελικό χρήση, άδειας χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, προϋποθέτει και επιβεβαιώνει την αποδοχή από εσάς των Όρων. Η άδεια χρήσης αποκτάται αυτόματα με την αποδοχή των Όρων, εφόσον κατέχετε νόμιμα ένα αντίγραφο λογισμικού (αντίγραφο Εφαρμογής) και σας δοθεί νόμιμη πρόσβαση στην Εφαρμογή (για απλό χρήστη) ή έχετε εξασφαλίσει τη νόμιμη πρόσβαση στην Πλατφόρμα (για επιχειρηματικό χρήστη) και συνιστά, μαζί με τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου/Cookies τη σύμβασή σας με την Εταιρεία. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους, δεν έχετε δικαίωμα διατήρησης και χρήσης της Εφαρμογής και της Υπηρεσίας.

Με την εκχώρηση προς εσάς άδειας χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής αποκτάτε ένα προσωπικό, περιορισμένο, ως προς τις εξουσίες που σας χορηγούνται με αυτό, μη αποκλειστικό και μη δεκτικό εκχώρησης ή μεταβίβασης, δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής/Υπηρεσίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητώς στους παρόντες όρους και στην κείμενη νομοθεσία.

Το δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής παρέχεται ως έχει. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα/Εφαρμογή μόνο στο πλαίσιο που έχει ορίσει η Εταιρεία, με τις επιλογές και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία στη λειτουργία της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Ως εκ τούτου δεν έχετε δικαίωμα, χωρίς άδεια από την Εταιρεία, αντίστροφης ανάλυσης ή / και αντίστροφης μεταγλώττισης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, ήτοι ανάλυσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής ώστε να προκύψει η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της, παράκαμψης με οποιονδήποτε τρόπο των περιορισμών της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, επέμβασης στον πηγαίο κώδικα της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, αντιγραφής, δημοσίευσης, διάθεσης, εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης, δανεισμού, πώλησης, μεταβίβασης, παραχώρησης της χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και κάθε άλλης ενέργειας που υπερβαίνει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης που σας έχει χορηγηθεί.

20. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και της Υπηρεσίας εν γένει, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των γενικά παραδεδεγμένων κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, καθώς και των Διεθνών Συμβάσεων, που από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου (άρθρ. 28, παρ. 1 Σύνταγμα 1975/1986/2001). Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας από την Εταιρεία καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο της Υπηρεσίας και τις διαφορές που ανακύπτουν από σύμβαση ή τον νόμο. Για την επίλυση διαφορών από τη χρήση της Υπηρεσίας, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

21. Σχέσεις Εταιρείας με Ακαδημίες

Ρητά και ανεπιφύλακτα αναγνωρίζεται από την Εταιρεία και κάθε Επιχειρηματικό Χρήστη ότι η ενεργοποίηση και χρήση της Υπηρεσίας PlayerDex δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης μεταξύ τους , ότι η Εταιρεία και ο Επιχειρηματικός Χρήστης θα συνεχίσουν να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και κανένας όρος από τους παρόντες ούτε η χρήση της Υπηρεσίας, ούτε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μεταξύ της Εταιρείας και του Επιχειρηματικού Χρήστη δεν θεμελιώνει, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι θεμελιώνει, μεταξύ τους, σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής, εντολής, πληρεξουσιότητας άμεσης ή έμμεσης, κοινωνίας, εταιρείας, πρακτόρευσης, μεσιτείας, εργασίας, έργου κλπ.

Απαγορεύεται στις Ακαδημίες να ζητούν, χρεώνουν ή εισπράττουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τους Αθλητές για τη χρήση της Εφαρμογής.

Η Εταιρεία, πέραν της παροχής της Πλατφόρμας δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στην οργάνωση και διοίκηση της Ακαδημίας και στις δραστηριότητες της Ακαδημίας, στις συμφωνίες / συμβάσεις / συναλλακτικές της σχέσεις με τους Αθλητές, Προπονητές, Γονείς/Κηδεμόνες και δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις της Ακαδημίας.

Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ότι η χρήση της Πλατφόρμας/Υπηρεσίας θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών της Ακαδημίας, της αναγνωρισιμότητας ή του πελατολογίου της ή τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά. Η Ακαδημία, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τα αποτελέσματα από τη χρήση της Πλατφόρμας.

22. Τήρηση Εχεμύθειας (Επιχειρηματικοί Χρήστες)

Στο πλαίσιο της χρήσης της Υπηρεσίας, ενδέχεται μεταξύ της Εταιρείας και της Ακαδημίας να κοινοποιηθούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες, είτε διακριτά είτε στο σύνολο τους, είναι γνωστές μόνο σε καθορισμένο κύκλο προσώπων υπόχρεων προς τήρηση μυστικότητας, κατά, δε, τη βούληση της Εταιρείας και της Ακαδημίας πρέπει να παραμένουν μυστικές λόγω υπάρξεως δικαιολογημένου οικονομικού συμφέροντος προς τήρηση της μυστικότητας.

Η Εταιρεία και η Ακαδημία ρητά αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν επαγγελματική εχεμύθεια κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους και να διαφυλάττουν ως απόρρητη και υπό σχέση εμπιστοσύνης, τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της σύβασής τους, όσο και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο τυχόν λύση ή λήξη της, κάθε Εμπιστευτική Πληροφορία, ευθύνονται δε, για κάθε πράξη ή παράλειψη των υπαλλήλων και συνεργατών τους που παραβιάζει την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και μυστικότητας των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Ενδεικτικώς, μη περιοριστικώς, εμπιστευτικές πληροφορίες αποτελούν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με την Εταιρεία ή την Ακαδημία, τις εργασίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επιχειρηματικές, διοικητικές και οικονομικές μεθόδους και πρακτικές, την έρευνα και ανάπτυξη, μελλοντικές προθέσεις και επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές, εμπορικά απόρρητα, λογαριασμούς και οικονομικά στοιχεία, καταλόγους πελατών, προμηθευτών και στοιχεία προσωπικού, εμπορική πολιτική και επενδύσεις, πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, επιχειρηματική οργάνωση, προγράμματα, τεχνογνωσία, τεχνικές πωλήσεων και μάρκετινγκ, υποθέσεις και συναλλαγές των συμβαλλομένων, προσωπικά δεδομένα διαφόρων κατηγοριών υποκειμένων όπως των εργαζόμενων τους, μελών της Διοίκησης των συμβαλλομένων, καθώς και τρίτων, προμηθευτών, συνεργατών, πελατών τους, χρηστών της Εφαρμογής. Οι ως άνω πληροφορίες και στοιχεία ενδέχεται να περιέχονται σε οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, ή ακόμα και να είναι προφορικές.

23. Σύμβαση

Οι Όροι Χρήσης σε συνδυασμό με τους όρους που βρίσκονται σε θέσεις της Πλατφόρμας/Εφαρμογής πέραν του παρόντος κειμένου, συνιστούν το περιεχόμενο της σύμβασής σας με την Εταιρεία, για τη χρήση της Πλατφόρμας/Εφαρμογής αντιστοίχως. Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος με τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας PlayerDex.

24. Αμοιβαία Ενημέρωση & Συνδρομή

Κάθε επιχειρηματικός χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρεία για οποιαδήποτε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης της Πλατφόρμας/Εφαρμογής από οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο και για κάθε κίνδυνο ή κενό ασφαλείας που μπορεί να προκαλέσει ζημία στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή, να διακόψει ή να επηρεάσει τη λειτουργία της. Ο επιχειρηματικός χρήστης καθώς και η Εταιρεία έχουν την υποχρέωση να προσφέρουν οποιαδήποτε συνδρομή ζητηθεί από μεταξύ τους εφόσον είναι αναγκαία για την πρόληψη κινδύνων ή την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.

25. Διαφήμιση – Προώθηση – Επενδύσεις

Οι προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας αποσκοπούν στη διάδοση μόνο του PlayerDex. Οποιεσδήποτε επενδύσεις της Ακαδημίας για τη διαφήμιση, προώθηση και προβολή της συνεργασίας της με το PlayerDex, γίνονται με αποκλειστική πρωτοβουλία, οργάνωση, δαπάνες και ευθύνη του Διαχειριστή, η δε Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτές, για το αποτέλεσμά τους και για οποιαδήποτε ζημία της Ακαδημίας, των Αθλητών ή τρίτου από ενέργειες ή παραλείψεις που σχετίζονται με αυτές τις επενδύσεις.

Η Εταιρεία επιτρέπει και ενθαρρύνει τις Ακαδημίες να προβάλουν / προωθούν και διαφημίζουν τη συνεργασία τους με το PlayerDex προς τους Αθλητές, τους Γονείς/Κηδεμόνες, τους Προπονητές και προς Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, social media και σε ιστοτόπους που διαχειρίζονται, στις εγκαταστάσεις τους, σε διανεμόμενο υλικό (φυλλάδια), σε banners και αφίσες, σε εμφανίσεις και αθλητικό εξοπλισμό.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβάλει και να διαφημίζει τη συνεργασία της με κάθε Ακαδημία σε διαδικτυακούς τόπους που διαχειρίζεται, προς ιδιοκτήτες άλλων Ακαδημιών, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, social media ή σε φυλλάδια, banners και αφίσες, για σκοπούς προώθησης του PlayerDex.

Στο περιβάλλον της Εφαρμογής ενδέχεται να προβάλλονται τα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην Υπηρεσία ως χορηγοί, διαφημιστικά μηνύματα με προωθητικό υλικό των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και σύνδεσμοι παραπομπής (hyperlinks, banners) σε διαδικτυακούς τόπους των επιχειρήσεων αυτών.

26. Προσφορές

Η Εταιρεία μας συνεργάζεται, με τρίτες εταιρείες για την εξαργύρωση προσφορών της Εταιρείας. Ο Αθλητής που επιλέγει να εξαργυρώσει μια προσφορά της Εταιρείας λαμβάνει μέσα στο περιβάλλον της Εφαρμογής ειδικό κωδικό εξαργύρωσης ή σχετικό υπερσύνδεσμο (link), θα ενημερώνεται δε σχετικώς και η συνεργαζόμενη επιχείρηση. Με τον κωδικό προσφοράς ή με παρόμοιο τρόπο, ο Αθλητής θα εξαργυρώνει την προσφορά στο φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα της στη συνεργαζόμενης επιχείρησης.

Οι προσφορές δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και ενδέχεται να έχουν περιορισμένη διάρκεια.

27. Συνέπειες παραβίασης των Όρων

Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους χρήστες παραβιάσει εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του που προβλέπεται στους Όρους ή στον νόμο, υποχρεούται να άρει την προσβολή και να την παραλείψει στο μέλλον, ευθύνεται, δε, έναντι της Εταιρείας για κάθε άμεση ή/και έμμεση, παρούσα ή/και μελλοντική, θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας από την παραβίαση των υποχρεώσεών του.

28. Εκχώρηση – Υποκατάσταση

Οι Συμβαλλόμενοι δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη μεταξύ τους σύμβαση, ούτε επιτρέπεται σε οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση / μεταβίβαση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων / απαιτήσεων / υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλομένου.

29. Ερμηνεία – Ακυρότητα

Στην περίπτωση που κάποιος από τους Όρους κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος ή μη εφαρμόσιμος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων του παρόντος και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της παρούσα σύμβασης.

30. Τίτλοι – Περιεχόμενο

Οι τίτλοι και οι επικεφαλίδες των Όρων έχουν τεθεί αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση ανάγνωσης του κειμένου και δεν αλλάζουν / επηρεάζουν την έννοια, την ερμηνεία και το περιεχόμενο των Όρων.